යහපාලන ආණ්ඩුව අලූත් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අතගැසුවේ 2016 ජනවාරි 9 වැනිදා සිටය. එදින, ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේනගේ සමාරම්භක කතාවෙන් පසුව, මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් බවට පත්කෙරෙන යෝජනාවක් ඒකමතිකව සම්මත විය. ඒ ක‍්‍රියාවලියට කිසිදු පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරයකු විරුද්ධ වුණේ නැත. අලූත් ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය සඳහා මහජන…