ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාව පිළිබඳ කරුණු තමාට මතක නැතැයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ පුවත්පත් කතුවරුන් හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂවරුන් සමඟ සැප්තැම්බර් 29 වැනිදා අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඉන්දීය ශ්‍රී ලංකා අගමැතිවරුන් අතර සැප්තැම්බර් 26 වැනිදා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවති සාකච්ඡාව පිළිබඳව බීබීසි සේවයේ වාර්තාකරුවකු නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අගමැතිවරයා එසේ කියා ඇත. ඉන්දීය අගමැතිවරයා හා ශ්‍රී ලංකා අගමැතිවරයා අතර පැවති එම සාකච්ඡාව දෙරට අතර සහයෝගිතාවේ සමුළුවක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පූර්ව ප්‍රචාරයක්ද ලබා දෙනු ලැබීය.■

ඉඳුවර බණ්ඩාර