ධම්මික පි‍්‍රයදර්ශන

අධිකරණයේ මරණ දඬුවම නියම වී ඇති මත් ජාවාරම්කරුවන්ට එම දඬුවම කි‍‍්‍රයාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් කොළඹ වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ සකස් කිරීමට හා අලූගෝසුවන් බඳවා ගැනීමට මෙතෙක් නියෝග ලැබී නැතැයි බන්ධානාගර නිලධාරියෙක් අනිද්දා වෙත ප‍්‍රකාශ කළේය. ලංකාවේ මරණ දඬුවම කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් හා උපකරණ පැවතියේ නුවර බෝගම්බර බන්ධනාගාරය හා වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ පමණි. නුවර බෝගම්බර බන්ධනාගාරය පල්ලේකැලේ වෙත මාරු කර යැවීමෙන් පසු මරණ දඬුවම ලබාදීමට අවශ්‍ය උපකරණ මෙතෙක් එහි සවි කර නැත. ඒ අනුව ලංකාවේ මරණ දඬුවම කි‍‍්‍රයාත්මක කිරීමට පහසුකම් ඇත්තේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ පමණකි.

අවශ්‍ය වුවහොත් මරණ දඬුවම කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට පසුගිය කාලයේ බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අලූගෝසුවන් දෙදෙනෙකු බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවා ඒ සඳහා තෝරාගත් දෙදෙනා එම පුහුණුවට යොමු කළද ඔවුන් පුහුණුවට පැමිණියේ එක් දිනක් පමණක් බව බන්ධනාගාර නිලධාරියා ප‍්‍රකාශ කළේය.