ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ විද්වත් මණ්ඩලය විසින් සකස් කරමින් සිටින නව ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා වූ කෙටුම්පත මේ වනවිට අවසාන අදියරේ පවතින බවත් එය එළැඹෙන සතියේදී මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇති බවත් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යසවස්ථා මණ්ඩලයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ආණ්ඩුවට අවශ්‍යතාවක් තිබෙන්නේ නම් එම කෙටුම්පත විවාදයට ලක් කොට කෙටි කාලයක් තුළ සම්මත කරගැනීමේ හැකියාව ඇතැයි එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

අගමැතිවරයා ප‍්‍රධානත්වය දරන, පාර්ලිමේන්තුවේ සියලූ‍ දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විත ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ මෙහෙයුම් කමිටු වාර්තාව සහ ඊට පෙර දේශපාලන පක්ෂවල නියෝජිතයන්ගෙන් සමන්විතව සකස් කළ අනුකමිටු වාර්තා මත පදනම් වෙමින් එම කෙටුම්පත සකස් කර ඇත.

මෙම කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවෙහි සම්මත කරගත හැකි අන්දමේ නව ව්‍යවස්ථාවක සම්පූර්ණ කෙටුම්පතක් බව එම ආරංචි මාර්ග පවසයි. එසේ වුවත් මෙහෙයුම් කමිටු වාර්තාවේ සහ අනුකමිටු වාර්තාවල ඇතැම් යෝජනා සම්බන්ධයෙන් විකල්ප යෝජනාද සඳහන්ව තිබුණු නිසා එවැනි විකල්ප යෝජනා ඇති අවස්ථාවල පාවිච්චි කළ හැකි විකල්පයන්ද ඇමුණුම් ලෙස එම කෙටුම්පතට අමතරව
ව්‍යවස්ථාව මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරන බව එම ආරංචි මාර්ග පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ සියලූ‍ සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩල මහලේකම් කාර්යාලය ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. එය විසින් පත් කර ඇති විද්වත් කමිටුව එම කෙටුම්පත සකස් කර ඇත. මහාචාර්ය සූරි රත්නපාල, ඔස්ටින් පුල්ලේ මහතා, මහාචාර්ය නවරත්න බණ්ඩාර ඇතුළු ව්‍යවස්ථා විශේෂඥයෝ 12 දෙනෙක් එම විද්වත් මණ්ඩලය නියෝජනය කරති.