■ පවිත්‍රා රූපසිංහ

කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ඖෂධ ගබඩාවෙන් බැහැරට ලබා දීමෙන් පසුව කිසිදු ආකාරයෙන් එන්නත් ගණන්දීමක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හරහා මේ දක්වා සිදුවී නැති බවත් ඒ අනුව 70,000කටත් වඩා කොවිඩ් එන්නත් ප්‍රමාණයක් පිට පාරෙන් ගොස් ඇති බවත් රසායනික වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමයේ සභාපති රවි කුමුදේශ් පවසයි.

ඔහු ඒ බව පැවසුවේ කොළඹ සෞඛ්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවලින් කොවිඩ් එන්නත් 70,000ක තොරතුරු නොමැති බව අනාවරණය වී තිබීම ගැන අනිද්දා කළ විමසීමට පිළිතුරු දෙමින්ය. ‘කොවිඩ් එන්නත් අතුරුදහන් කරවීමට හොඳ පරිසරයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සකසා තිබෙනවා. එන්නතක් හෝ වෙනත් ඕනෑම ඖෂධයක් නියමිත ක්‍රමවේදයකට අනුව සකසා බෙදා හැරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට නිවැරදි දත්ත ලබාගෙන ගිණුම්ගත කළ හැකියි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කුමන ඖෂධයක් වුවත් ඖෂධ ගබඩාවකින් බැහැරට යවද්දී ඒ සෑම ඖෂධයක්ම දුන්නේ කවුද සහ ඒ පිළිබඳ විස්තර ගණන් බලනවා. එන්නත් ගෙන්වීමේ සහ එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලියේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එම ප්‍රොටොකෝලයෙන් ඉවත් වුණා’ යනුවෙන් කුමුදේශ් පවසයි.

‘එන්නත් ලබාදෙන ස්ථාන නීති විරෝධීයි. පන්සල්වල, පෞද්ගලික නිවාසවල, කාර්යාලවල, දේශපාලන පක්ෂ කාර්යාලවල එන්නත ලබාදෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට හොඳ යාන්ත්‍රණයක් තිබෙනවා. මූලික රෝහල් 71ක්, දිසා රෝහල් 493ක් සහ ඊට අමතරව දිස්ත්‍රික් මහා රෝහල් වශයෙන් රෝහල් විශාල සංඛ්‍යාවක් සහ ඒවායේ ප්‍රමාණවත් පරිදි සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. මේ අය හරහා එන්නත් ලබා දිය හැකියි’ යනුවෙන් කුමුදේශ් මහතා තවදුරටත් පැවසීය.■