ආණ්ඩුව ලබාදෙන රුපියල් 5000 දීමනාව ජුනි මාසයේදී නොගෙවන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආණ්ඩුවට දැනුම්දී නැතැයි කොමිසමේ සාමාජිකයෙක් අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වමින් පැවසීය.

ඒ වෙනුවට කොමිසම මැයි 17 වැනිදා ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දරට ලිපියක් මගින් දැනුම් දී තිබුණේ මෙම ආධාර බෙදීමට දේශපාලනඥයන් මැදිහත්වීම පිළිබඳව සලකා බලන ලෙස පමණක් බව එම සාමාජිකයා කීය. ආධාර බෙදීම ගැටලුවක් නොවන බවත්, එය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්, ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් ආදි රජයේ නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් කළ හැකි බවත් එම සාමාජිකයා කීය.

කොවිඩ් 19  වසංගතය පැතිරයෑම නිසා  දෛනිකව ආදායම් අහිමි වු පවුල්වලට ගෙවනු ලබන රුපියල් 5000 දීමනාව ජුනි මාසයේ  නොගෙවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව  කැබිනට් සමප්‍රකාශක  බන්දුල ගුණවර්ධන මැයි 21 වන දින පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කර තිබුණි.