බෝම්බ ප්‍රහාරයට අදාළව අත්අඩංගුවට ගෙන රැඳවුම් නියෝග ලබා සිටින 30කට වැඩි පිරිසක් සීඅයිඩීයේ රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරමින් ඇතැයි වාර්තා වේ.


මෙම පිරිස අතර සිටින බොහෝ දෙනෙකු මෙම ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බවට හඳුනාගෙන ඇති පුද්ගලයන්ගේ නෑදෑයන්, හිතමිතුරන් සහ ඔවුන්ට පහසුකම් සැලසූ පුද්ගලයන් බව වාර්තා වේ.
පොලීසියේ විවිධ කොට්ඨාසවලින් මේ වනවිට 60කට වැඩි පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් එම පිරිස අතර මරාගෙන මැරෙන පුහුණුව ලැබූවන් නැති බවත් වාර්තා වේ. ■

මංජු කස්තුරිආරච්චි