මනම්පිටිය ප්‍රදේශයේ ඇතිවන ජල ගැලුම් පාලනය කිරීමටත් සහ අනිකුත් ප්‍රදේශවල පවතින වැලි හිඟය නැති කිරීමටත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය 2018 මාර්තු 31 දින ලබාදුන් තින්දුවක් අනුව එම ප්‍රදේශයේ වැලි කැණීම් හා අලෙවි කිරීම ජීඑස්එම්බී තාක්ෂණ සේවා පුද්ගලික සමාගමට (භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශයට අයත් සමාගමකි ) පවරා තිබුණි.
එම නඩු තීන්දුව තුළින් අපේක්ෂා කළ කරුණු ඉටුවී ඇත්ද යන්න සහ සමාගම විසින් මෙම කලාපය තුළ සිදුකරන වැලි කැණීම, නිකුත් කිරීම හා බෙදා හැරීම , මිල තීරණය කිරීම හා වැලි විකිණීම, ලැබෙන ආදායම බෙදා හැරීම, ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතා සඳහා වැලි ලබාදීම සම්බන්ධ සමාගමේ දායකත්වය ව්ගණකාධිපතිවරයා පරික්ෂාවට ලක්කර ඇත.
2018 මාර්තු සිට 2019 මැයි දක්වා මනම්පිටිය වැලි ව්‍යාපෘතියෙන් ප්‍රමුඛතා පදනම මත වැලි කියුබ් 48,623ක් නිකුත් කර තිබේ. එම වැලි කියුබ් ප්‍රමාණය කේඑම්සීසී සමාගමට 5609ක්, අරලිය ඉංජිනියරින් සමාගමට 5340ක්, ඔරියන්ට් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගමට 2675ක්, පොළොන්නරුව දිසිත්‍රික්කයේ ගෘහ අවශ්‍යතා සඳහා 5641ක්, පොළොන්නරුව දිසිත්‍රික්කයෙන් පිටත ගෘහ අවශ්‍යතා සඳහා 947ක්, ප්‍රමුඛතා පදනම මත අනිකුත් ආයතන හා පුද්ගලයින් වෙත 28,411ක් වශයෙන් ලබාදී ඇත.
2019 ජුලි 25 කරන ලද විගණන පරීක්ෂණයේදී හඳුනාගෙන ඇත්තේ ගඟ ඉහල ප්‍රදේශය සඳහා ලියාපදිංචි වී තිබූ වැලි මංකඩ 261න් 217ක් හෙවත් 83%ක් තුළ කම්කරුවන් යොදවා වැලි කැණීම් කිරීමට නිදහස් ටිපර් රථ සංගමයේ වැලි මංකඩ නියොජිතයින් වෙත අවස්ථාව ලබාදී තිබෙන බවයි. ඒ අනුව සමාගම ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ වැලි මංකඩ 44ක් පමණී.
2019 නොවැම්බර් 19 මනම්පිටිය ව්‍යාපෘති කාර්යාලයේ ගිනි ගැනීමක් හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කාර්යයන් මාස එකාමාරක කාලයක් නැවතී තිබෙන අතර 2020 ජනවාරි 20 සිට නව ක්‍රමවේදයක් ලෙස පොරොත්තු ලේඛනයක් සකස් කර ඒ අනුපිළිවෙළට වැලි ලබාදීම කර ඇත. එහිදීත් සිදුවී ඇත්තේ මහවැලි එක්සත් ටිපර් රථ සංගමය නම් සංගමයක ලේකම්වරයා යොදවා ඇති ටිපර් රථ 422ක් සඳහා ව්‍යාපෘතියේ වැලි වලින් 75%ක් ලබාදී ඇති අතර එම සංගමයේ නොවන පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්යේ අනිකුත් ලොරි සඳහා 10%ක්ද දිස්ත්‍රික්කයෙන් පිටත ලොරි සඳහා 15%ක්ද වශයෙන් 2020 ජනවාරි 06 දින සිට වැලි නිකුත් කර තිබී ඇත.
දිනපතා කැණීම් කරන වැලි පළමුව ප්‍රමුඛතා පදනම යටතේ විවිධ තරාතිරමේ මහජන නියෝජිතයින්ගේ නිර්දේශ මත නිකුත් කිරීම් කර ඇත.
එසේම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් 1,496,455 ගෙවා වැලි ගෙන යෑමට තාවකාලික දුම්රිය හරස් මාර්ගයක්ද සකස්කර ගෙන තිබී ඇත.
සමාගම විසින් ක්‍රියාත්මක කරන මෙම වැලි ව්‍යාපෘතියේ වැලි විකුණුම් මිල, ශ්‍රමිකයින් සඳහා ගෙවන වැටුප, දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලත හා පිටතට වැලි නිකුත් කිරීම, විකිණිමේ ක්‍රමවේදය, ප්‍රමුඛතා අනුව වැලි නිකුත් කිරීම, වැලි ප්‍රවාහනය කරන ලොරි රථ සංගම්වල පවතින ගැටලු යනාදි සියළු කරුණු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම කාර්යාලයේ පැවති රැස්වීම් වලදී තීරණය කර ඇත. ඒ සඳහා පරිසර ඇමතිවරයාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් සම්බන්ධීකරණ නිළධාරින් ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන නිළධාරින් සහභාගිවී ඇත, සමාගම ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ එම සාකච්ඡා සටහන් වලට අනුවය. එහෙත් විගණනය කළ විමසීමේදී දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා කියා ඇත්තේ ඔහු සම්බන්ධීකරණ පහසුකම් පමණක් සැපයූවා යන්නය.■