පවතින දේශපාලන අර්බුදය අවසන් වූ වහාම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සඳහා 20 වැනි ව්‍යස්ථා සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙනයෑමට බලාපොරොත්තු වන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බිමල් රත්නායක පවසයි.
අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ මේ වනවිට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමඟ 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මූලික මට්ටමෙන් සාකච්ඡා කර තිබෙන බවත්, විධායක ජනාධිති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් එම පාර්ශ්ව දෙකම කැමැත්ත පළ කර තිබෙන බවත්ය.
මීට පෙර ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සඳහා වූ 20 වැනි සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවත්, ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කර නව සැසිවාරයක් ආරම්භ කළා වුවද 20 ව්‍යවස්ථා වැනි සංශෝධනය නැවත අලු‍තෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු නොවන බවත් එම මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දුන්නේය. අර්බුදය අවසාන වීමෙන් ප්‍රථමයෙන් සිදුකරන කටයුත්ත වන්නේ 20 වැනි සංශෝධන යෝජනාව සම්මත කරගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීම බව එම මන්ත්‍රීවරයා කීය.
මේ අතර එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරන්නේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දැක්වූ පාර්ශ්වයන් සමඟ නොනිල වශයෙන් සාකච්ඡා කර ඇති බවයි. එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ බහුතර පිරිසක් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි
20
කිරීමට පක්ෂ බවත්, විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරිම අතිශය වැදගත් කාරණයක්යැයි පිළිගෙන තිබෙන බවත් අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක්වූ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ප්‍රබලයෙක් පැවසීය.