විසිවැනි සංශෝධනය සම්මත වූ පසු, අයවැයට පෙර ඇමතිධුර හෝ රාජ්‍ය ඇමති ධුර නොලද ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ඇමති ධුර ලබාදෙන්නේයැයි පොරොන්දු වී ඇතැයි වාර්තා වේ. දැනට පවතින කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර 30ක සීමාව සහ රාජ්‍ය හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර 40ක සීමාව ඉවත් කළ පසු අමාත්‍ය මණ්ඩලය පුළුල් කරන බවත්, එහිදී මෙතෙක් තනතුරු නොලද පුද්ගලයන්ට තනතුරු ලබාදෙන බවත් පොරොන්දු වී තිබේ. තමාට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් ලැබීම පිළිබඳ කලකිරීමකින් සිටින පුද්ගලයන්ට කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර ලබාදීමටත් එහිදී පොරොන්දු වී තිබේ.

අනිද්දා සමග අදහස් දැක් වූ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරියක ප්‍රකාශ කළේ විසිවැනි සංශෝධනය සම්මත වූ පසු අමාත්‍ය  තමන්ට රාජ්‍ය ඇමති ධුරයක් ලබාදෙන බව බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකයන් පොරොන්දු වූ බවය.

සිය දිස්ත්‍රික්යෙන් වැඩිම මනාප ලබාගත් නමුත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක් පමණක් ලද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ප්‍රකාශ කළේ විසිවැනි සංශෝධනයෙන් පසු තමාට කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයක් ලබාදීමට පොරොන්දු වී ඇති බවය. කෙසේවෙතත් තමන්ට කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයක් නැතත් විසිවැනි සංශෝධනයට සහයෝගය පළ කරන බවත් අල්ලස් ලෙස අමාත්‍ය ධුරයක් බලාපොරොත්තු නොවන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

අනිද්දා සමග අදහස් දැක් වූ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ප්‍රකාශ කළේ ආණ්ඩුව අභ්‍යන්තරයේ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධනයක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පවතින බවය. අමාත්‍ය ධුර නොලද පුද්ගලයන්ට පොරොන්දු ලබා දී තිබේදැයි තමා නොදන්නා නමුත්, ආණ්ඩුවේ නායකයන් අතර කැබිනට් හා රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ගේ වෙනසක් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පවතින්නේයැයි ඔහු පැවසීය. අමාත්‍ය ධුර නොලැබීම පිළිබඳ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, විජයදාස රාජපක්ෂ ඇතුළු පිරිසක් කළකිරීමකින් පසුවන බව ප්‍රකට කාරණයක් යැයි ඔහු සිහිපත් කළේය.■