විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති 20 වන සංශෝධන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු විවාදයකට ලක් කර සම්මත කිරීම සඳහා ඊට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ හෝ අධිකරණ ඇමතිවරයාගේ වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස පැවසීය.
පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ලක් කොට, පාර්ලිමේන්තුවේ නොපැමිණි මන්ත්‍රීවරුන්ද ඇතුළුව තුනෙන් දෙකක මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රමාණයක් 20 වන සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදුනහොත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව ඔහු පැවසීය. ජනමත විචාරණයකින් සම්මත වුවහොත් 20 වන සංශෝධනය නීත්‍යනුකූල බවට පත්වෙයි.
ජනමත විචාරණය ජයගත හැකි බවට තම කණ්ඩායමට කිසිදු සැකයක් නොමැති නමුත්, පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රමාණයකින් සම්මත කරගැනීමට හැකිවේදැයි අවිනිශ්චිතභාවයක් ඇතැයි ඔහු පැවසීය. කෙසේ වෙතත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු 20 වන සංශෝධනය පිළිබඳ විවේචන ඇති කණ්ඩායම් විසින් ඉදිරිපත් කරන වෙනස්කම්ද ඇතුළත් කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු කීය.
මේ අතර 20 වන සංශෝධන යෝජනාවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සැලකිය යුතු පිරිසක් එකඟ වුවද වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය තුළදී විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධයක් ඇතැයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර පවසයි.
වත්මන් ජනාධිපතිවරයාගේ ධුර කාලය අවසන් වෙනතුරු ක්‍රියාත්මක වී ඉන්පසුව විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි වී යන ලෙස 20 වන සංශෝධනයට වගන්ති ඇතුළත් කිරීමට යෝජනා වී ඇතත් එයට එකඟ නොවන බව ඔහු කීය. එසේ වුවහොත් ඉන්පසුව පවත්වන මහ මැතිවරණයක් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා යටතේ පැවැත්වීමට සිදුවන නිසා එකඟ නොවන බවද පැවසීය. එවැනි තත්වයක් ඇති නොවන ආකාරයට ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කරන්නේ නම් 20 වන සංශෝධනයට සහයෝගය ලබාදිය හැකි බව ඔහු පෙන්වාදුන්නේය.
තම කණ්ඩායමේ සිටින ‘ඒකීයවාදීන්’ කිහිපදෙනෙකු පමණක් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට එකඟ නැතත්, බහුතර පිරිසක් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට පක්ෂ බව ඔහු කීය.■