නොවැම්බර් 14 වැනි දින නියමිත පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය ආරම්භ වුවහොත් එදින පාර්ලිමේන්තුව තුළ නොසන්සුන්තාවක් නිර්මාණය කර නැවත පාර්ලිමේන්තුව කල් දැමීමට නීතිවිරෝධී ආණ්ඩුව සැලසුම්කරමින් ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ.

නොවැම්බර් 7 වැනි දින කතානායකගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවති අතර එහිදී කතානායකවරයා ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ කරමින් ජනපතිවරයා කරන ප‍්‍රකාශයෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඡන්ද විමසීමක් පවත්වා බහුතර මන්ත‍්‍රී සහයෝගය තිබෙන්නේ කුමන කණ්ඩායමටදැයි නිශ්චය කරගත යුතු බවය. එම යෝජනාවට නීත්‍යනුකූල නොවන ආණ්ඩුවේ නියෝජිතයන් සිය විරෝධය ප‍්‍රකාශ කර ඇත. ඔවුන් එහිදී ප‍්‍රකාශ කර ඇත්තේ 14 වැනිදා එවැනි ඡන්ද විමසීමක් නොපැවැත්විය යුතු බවය.

මෙම තත්ත්වය තුළ කතානායකවරයා සිය අභිමතය පරිදි ඡන්ද විමසීමකට යනු ඇතැයි දැනගන්නට ලැබෙන අතර එය වළක්වා ගැනීමට නීත්‍යනුකූල නොවන ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුව තුළ ගැටුමක් නිර්මාණය කරනු ඇතැයි දැනගන්නට ලැබේ. මෙම තත්ත්වය තුළ එලැඹෙන 14 වැනිදාද මේ ගැටලූ‍ව නොවිසඳෙන තත්ත්වයක් නිර්මානය වී ඇත. මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මහා ලේකම්වරයා කතානායකගේ නියෝග නොතකා ජනාධිපති නියෝග පිළිගනිමින් කටයුතු කළහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ මෙම තත්ත්වය තවත් උග‍්‍ර වනු ඇතැයි දැනට අනුමාන කර තිබේ.