දහතුන්වැනි සංශෝධනය අහෝසි නොකර සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට  ඉන්දියාවේ සම්පූර්ණ සහාය ලබා දෙන බව ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්  ගෝපාල් බාග්ලේ තම සන්ධානයේ නියෝජිතයන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී පොරොන්දු වූ බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් අනිද්දාට පැවසීය.

අගෝස්තු 23 වන දින ත්‍රිකුණාමලයේදී ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා සහ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ  නායක ආර්. සම්බන්ධන්, එම්.ඒ. සුමන්තිරන්, සහ අඩෙයික්කලනාදන් සෙල්වම් ඇතුළු පිරිසක් හමුවු අවස්ථාවකදී මේ බව ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා පවසා ඇත. එම සාකච්ඡාවේදී ආණ්ඩුව ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තුවන 20 වැනි සංශෝධනය  පිළිබඳවත් කරුණු සාකච්ඡා වී ඇත.■