නීතී විරෝධී අගමැතිවරයා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවට සහාය පළ කළ මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ අත්සන් ලේඛනය පිළිගත නොහැකි බවට ජනාධිපතිවරයා කර ඇති සඳහනට එරෙහිව එම ලේඛනයට අත්සන් තැබූ 122ම කතානායකවරයා සමග ජනාධිපතිවරයා හමුවීමට අවස්ථාවක් ඉල්ලූ විට එය ජනාධිපතිවරයා විසින් ප‍්‍රතික්ෂේප කළ බව චම්පික රණවක ඇමතිවරයා ප‍්‍රකාශ කළේය.

මේ බව අමාත්‍ය චම්පික රණවක විසින් නොවැම්බර් 15 දින පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡුාවකදී ප‍්‍රකාශ කළේය.
අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ ජනාධිපතිවරයා විසින් එයට පිළිතුරු වශයෙන් පවසා ඇත්තේ මන්ත‍්‍රිවරුන් 122ම තමන් හමුවීමට අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවත් පක්ෂ නායකයන් පමණක් පැමිණීම ප‍්‍රමාණවත් බවත්ය. ඒ අනුව නොවැම්බර් 15 වැනිදා හවස්වරුවේ පක්ෂ නායකයන්ට ජනාධිපතිවරයා මුණගැසීම සඳහා ආරාධනා කර ඇත.