වරෙන්තු ලබා සැඟවී සිටි මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරී අනුරුද්ධ සම්පායෝ මීගමුව මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදුකර නොමැති බව ඒ පිළිබඳ ලැබී ඇති සීසීටීවී දර්ශන නිරීක්ෂණ කිරීමෙන් පෙනී යන බව නීතිපතිවරයා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට දන්වා ඇත.

එම අත්අඩංගුවට ගත්තායැයි කියන සිද්ධියේදී අනුරුද්ධ සම්පායෝ දූරකථන ඇමතුමක් ලබාගෙන මීගමුව මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයාට එම ඇමතුම ලබාදෙන අයුරුත් එමෙන්ම රූපවාහිනී කැමරාකරුවෙකු එම ස්ථානයට පැමිණෙන තෙක් රැඳී සිටින බවත්, රූපවාහිනී කැමරාකරුට කතා කිරීමට සම්පායෝට ඉඩ දෙන අයුරුත් සීසීටීවී දර්ශනවල තිබෙන බවත් නීතිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

අනුරුද්ධ සම්පායෝ අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදුකළ බවට මීගමුව මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක  තබා තිබෙන සටහන් ඒ අනුව ව්‍යාජ ඒවා බවත්, එමෙන්ම එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විශේෂ මෙහෙයුමක් මගින් එම අත්අඩංගුවට ගැනීම කළ බවට කළ ප්‍රකාශය බොරුවක් බවත් දැනුම් දී ඇති නීතිපතිවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කර වාර්තා කරන ලෙසද දැනුම් දී ඇත.

එමෙන්ම ඒ සම්බන්ධයන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට මෙන්ම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවටද නීතිපතිවරයා දැනුම්දීම් කර ඇත.■