වර්තමාන ආණ්ඩුවේ බොහෝ දෙනෙකු ඇමති ධුර හෝ නියෝජ්‍ය ඇමති ධුර ඉල්ලා ආණ්ඩුව අස්ථාවර කරන බවට තර්ජනය කිරීම නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ එක් මන්ත්‍රීධූරයක් පමණක් ඇති ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය සමඟ එක්වී ජාතික ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීමට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
එමඟින් අමාත්‍ය ධුර ප්‍රමාණය වැඩිකර අමාත්‍ය ධුර නොලැබුණු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සිත් සැනසීම මෙහි අරමුණ වී ඇත.
මේ අනුව ඉදිරි අයවැය ඡන්ද විමසීමට ප්‍රථම ජාතික ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරනු ඇතැයි ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග කියයි. මේ අතර පසුපෙළ මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ ප්‍රමුඛ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් එම බිහිවෙන ජාතික ආණ්ඩුව තුළ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර ලබා ගැනීම සඳහා එජාප ඉහළ නායකයෙකුගේ මෙහෙයවීමෙන් සටනක් අරඹා ඇත.
මෙම ජාතික ආණ්ඩුව නිර්මාණය කිරීම සඳහා එක මන්ත්‍රී ධුරයක් පමණක් තිබෙන ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය සමග සන්ධානගත වීමට සමහර ප්‍රබල අමාත්‍යවරුන් විරුද්ධ බවද මෙම අවස්ථාවේ ඇමති ධුර සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීම හිතකර නොවන බවද ඔවුන්ගේ මතය බව දැනගන්නට ලැබේ.■