රාජ්‍ය යොවුන් නාට්‍ය උළෙලේ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේදී සම්මාන ලද සම්මානලාභීන් පිරිසක්, එම උත්සවයට සහභාගී වූ උදය ගම්මන්පිල හා දුමින්ද දිසානායක යන නීතිවිරෝධී අමාත්‍යවරුන් අතින් සම්මාන ලබාගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

නොවැම්බර් 28 වැනිදා නෙළුම් පොකුණ රඟහලේ එම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය පවත්වා ඇත.

එම සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයට සහභාගි වී සිටි ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් ඇතුළු කලාකරුවන්ට සම්මානය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා, ඔවුන් අතින් සම්මානය ලබාගැනීමට සම්මානලාභීන් කටයුතු කර තිබුණි. නීතිවිරෝධී අමාත්‍යවරුන්ට අතට අත දීමද ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අනිද්දා කළ විමසීමකදී හොඳම නිෂ්පාදනය සඳහා යොවුන් සම්මානය ලද ‘මිස්ටර් ඩබ්ලිව්. හෙවත් අත්තනායකගේ අවසන් දවස්’ නාට්‍යයේ සමනිෂ්පාදක සුරින් මෙන්ඩිස් මෙසේ පැවසීය. ‘යොවුන් නාට්‍ය උළෙලේ නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය කළේ ටවර් හෝල් ශාලාවේ. එතැන නාට්‍යයක් පෙන්වන්න අමාරුයි. දේශපාලනඥයන් සහභාගී වෙන නාට්‍ය ප්‍රදානෝත්සවය විතරක් නෙළුම් පොකුණ ශාලාවේදී පැවැත්වුවා. අපි ඔවුන් අතින් සම්මාන ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළා.’■