නීතීඥ හිජාස් හිස්බුල්ලා අත්අඩංගුවට ගෙන සති හතරකට වැඩි කාලයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ රඳවාගෙන සිටියත් මේ වන තෙක් අධිකරණ ක්‍රියාදාමයකට යොමු කර නැති බව පවසමින් නීතීඥවරුන් 185 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයට මැයි 20 වන දින ලිපියක් යවමින් දන්වා ඇත.

හිස්බුල්ලා මහතා මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව  අසමත්වී ඇති බවත් ඔහුට නිසි පරිදි නීතිඥ සහය ලබා දීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉඩ ලබාදී නොමැති බවත් ලිපියේ සඳහන් කර ඇත. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නීති විරෝධීව කටයුතු කර ඇති බව එහි සඳහන් කර තිබේ.

රඳවා තැබීමේ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇති පුද්ගලයෙකු කඩිනමින් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් හිස්බුල්ලා මහතාගේ එම අයිතිය උල්ලංඝනය වී ඇති බවත් නීතියේ අවශ්‍යතාව  පිළිපැදීමට සහතික වීම සඳහා නීතිඥ සංගමය  මැදිහත් වීම වැදගත් බවත් එම ලිපියේ අවධාරණය කර ඇත.