■ අනුරංග ජයසිංහ

හිරු ටීවී ආයතනයේ ප්‍රවෘත්ති සංස්කාරකවරයෙකු ලෙස සේවය කළ මාධ්‍යවේදී නිරෝෂ් මෛත්‍රී සේවයෙන් පහ කළේ විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමෙන් තොරව බව ඒ පිළිබඳ අප්‍රේල් 22 වැනිදා බොරැල්ල කම්කරු විනිශ්චයාධිකාරයේ පැවති විභාගයේදී හිරු ටීවී ආයතනය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි එම ආයතනයේ මානව සම්පත් කළමනාකාරවරයා පිළිගෙන ඇත.
නිරෝධායන නීති නොතකමින් 2020 අප්‍රේල් මාසයේදී සමාජ මාධ්‍යවල හුවමාරු වූ හිරු ටීවී නාළිකාවේ අවුරුදු උත්සවය පිළිබඳ වීඩියෝව මුදා හරින ලද බව චෝදනා කරමින් මාධ්‍යවේදී නිරෝෂ් මෛත්‍රී සේවයෙන් පහ කර තිබුණු අතර එම චෝදනාව පිළිබඳ විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා තිබුණේ නැත.
නඩුව ජුනි 04 වැනිදා යළි විභාගයට ගැනීමට බොරැල්ල කම්කරු විනිශ්චයාධිකාරයේ විනිසුරු යූ දල්පදාදු නියෝග කළේය. මීට පෙර විභාගය පැවති දිනයේ අධිකරණයේ පෙනී නොසිටියේ නොතීසි නොලැබුණු නිසා බව සමාගම දැනුම් දුන් නමුත් එය පිළිගත නොහැකි බව විනිසුරුවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.■