නිවාඩු අවලංගු කිරීමෙන් පසුව සේවය වාර්තා කළ හමුදා නිලධාරීන් රඳවා තැබීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පාසල් 92ක් ශ‍්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට ලබාදී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යෘංශයේ ලේකම් එන්.එච්.එම්.චිත‍්‍රානන්ද අනිද්දාට පැවසීය.


කොළඔ දිස්ත‍්‍රික්යෙන් පාසල් 70 ක්, ඌව පලාතෙන් පාසල් 06 ක්, මධ්‍යම පළාතෙන් පාසල් 04 ක්, උතුරු මැද පලාතෙන් පාසල් 11 ක්, වයඔ පළාතෙන් එක් පාසලක් එලෙස යුද හමුදාවේ ප‍්‍රයෝජනය සඳහා ලබා දී ඇති බව ඔහු පැවසීය.


මීට අමතරව කොළඹ පී. සරවනමුත්තු ක‍්‍රීඩාංගණය හා මහජන පුස්තකාලය ද හමුදාවේ කටයුතු සඳහා ලබා ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.