සෞඛ්‍ය කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය කඩාකප්පල් කිරීම සඳහා හමුදාව යෙදවුවහොත් ඊට එරෙහිව අනිකුත් සේවාවන්ද එම අරගලයට සහාය දීමට තීරණය කර ඇති බව රවි කුමුදේශ් පවසයි.
සෞඛ්‍ය සේවයේ නොමැති තනතුරු සඳහා ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායෙන් එවා තිබෙන මෙම පුහුණුලාභීන් යොදවා තිබෙන බවත්, කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය අනවශ්‍ය අරගලයකට ඒ මගින් ආණ්ඩුව ඇද දමා ඇති බවත් කුමුදේශ් මහතා කීය. එමෙන්ම ඔහු වැඩිදුරටත් කීවේ දැනට සෞඛ්‍ය සේවාව තුළ කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සේවකයින් 3000ක් ස්ථීර පත්වීම් නොමැතිව සේවය කරන බවය.
ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය මගින් පුහුණුවීම සඳහා සෞඛ්‍ය සේවයට අනුයුක්ත කර ඇති පිරිස එම කටයුතුවලින් ඉවත්කරන ලෙස ඉල්ලා කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය මෙම වර්ජනයේ නිරත වේ. එම වර්ජනය සඳහා කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති 21ක් එක්වී තිබූ අතර ඉන් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති 5ක් මේ වනවිට වර්ජනයෙන් ඉවත් වී තිබේ.■