■ ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ අභය භූමියට අයත් කුඹුක්ගහ දූව තුළ ඇති යුද හමුදාපතිවරයා වාසය කරන නිවසේ දියවන්නා ඔයට මායිම් භූමියේ අනවසර ඉදිකිරීමක් සිදුකර ඇති බවට අත්තිඩිය වන සත්ව අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාලයේ නිලධාරීන් හඳුනාගෙන ඇත.
එම හඳුනා ගැනීම සිදුතර ඇත්තේ එහි අනවසර ඉදිකිරීමක් සිදුවන බවට කරන ලද විමසීමක් සම්බන්ධයෙන් අප්‍රේල් 07 වැනිදා කළ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකදීය. එම නිරීක්ෂණ චාරිකාව ඔවුන් කර තිබුණේ අනිද්දා පුවත්පත අප්‍රේල් 06 වැනිදා කළ විමසීමක් හේතුවෙන්ය.
එහිදී වනජීවී නිලධාරීන් නිරීක්ෂණය කර ඇත්තේ එම නිවස පිහිටි ඉඩමේ දියවන්නා ඔය මායිම තුළ කොන්ක්‍රීට් ඉදිකිරීමක් සිදුකර ඇති බවය. ඒ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් එම කාර්යාලය වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම වාර්තාව ගැන විමසීමට වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා දූරකථනයට සම්බන්ධ කරගැනීමට උත්සාහ කළද එය අසාර්ථක විය.■