■ ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර

සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලය තුළ සේවයට වාර්තා කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් නොසලසන්නේ නම් සේවයට වාර්තා නොකරන්නැයි තැපැල් සේවකයන් දැනුවත් කිරීමට සිදුවන බව තැපැල් වෘත්තීය සමිති හයක් තැපැල්පතිවරයාට ලිපියක් යොමු කරමින් දැනුම් දී තිබේ.

ජුනි මස 01 වන දා සිට සියලුම තැපැල් ස්ථාන විවෘත කරන ලෙස තැපැල්පතිවරයා තැපැල් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට දැනුම් දී තිබුණද තැපැල් සේවකයන්ට කොවිඩ් එන්නත ලබා නොදීම, ගමනාගමන පහසුකම් හා සෞඛ්‍ය පහසුකම් නැති වීම හේතුවෙන් තැපැල් සේවකයන් අසීරුතාවයට පත් වීමට ඇති ඉඩකඩ සලකා බලා එම තීරණය ගත් බව එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන්ය.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයාට, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට, කොවිඩ් 19 වෛරසය පැතිරීම වැලැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ සම්බන්ධීකාරකවරයාට හා මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ අධිකාරීවරයාට එහි පිටපත් යොමු කර තිබේ.

තැපැල් හා විදුලි සංදේශ නිලධාරීන්ගේ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා තැපැල් හා විදුලි සංදේශ සේවා සංගමය, ජාතික තැපැල් හා විදුලි සංදේශ සේවක සංගමය, එක්සත් ජාතික තැපැල් සේවක සංගමය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් තැපැල් වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමය, ලංකා තැපැල් සේවා සංගමය යන වෘත්තීය සංගම් එක්ව තැපැල්පතිවරයාට මෙම දැනුම්දීම කර තිබේ.■