පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ටොයොටා ලෑන්ඩ්කෘෂර් ප්‍රාඩෝ 227ක් ඇතුළු සුපිරි වාහන 399ක් ගෙන්වීමේ ණයවර ලිපි ලංකා බැංකුවේ ඒ සම්බන්ධ පද්ධතියෙන් තවම ඉවත් වී නැති බව එම බැංකුවේ අපගේ මූලාශ්‍ර තහවුරු කරයි.
රටේ ඩොලර් හිඟයක් පවතින නිසා වාහන ගෙන්වීම හා අත්‍යවශ්‍ය ආනයනයන් පවා තහනම් කර තිබියදී මෙම සුපිරි වාහන ගෙන්වීම ගැන ආණ්ඩුවට විරෝධය එල්ල වූ අතර එම වාහන ගෙන්වීම නතර කළ බව, අත්හිටුවූ බව හා අවලංගු කිරීමට නොහැකි බව ලෙස ආණ්ඩුව අවස්ථා ගණනාවකදී විවිධ ප්‍රතිචාර දැක්වීය.

ලංකා බැංකුවේ ප්‍රධාක කළමනාකරු සංවර්ධන හා බැංකු නමින් මෙම වාහන සඳහා 2021 අප්‍රේල් 22 ණයවර ලිපි විවෘත කර තිබූ අතර ටොයොටා ලෑන්ඩ්කෘෂර් ප්‍රාඩෝ රථ 228ක්, ටොයොටා හයිලුක්ස් කැබ් රථ 69ක්, හීනෝ කැබ් රථ 52ක්, ටොයොටා හයිඑස් හයිරූෆ් ඇම්බියුලන්ස් 50ක් ඒ අතර විය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකා බැංකුවෙන් කළ විමසීමකදී සිය නම සඳහන් නොකරන්නැයි ඉල්ලා සිටි එහි ඉහළම නිලධාරියකු ප්‍රකාශ කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාහනවලට අදාළ ණයවර ලිපි ක්‍රියාත්මක නොවන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී ඇති බවත් වාහන ගෙන්වීමට අදාළ අනෙක් ණයවර ලිපි තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බවත්ය.■