එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පූර්ණ එකඟත්වයෙන් යුතුව තමන්ට ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වය ලබා දුනහොත් සීමිත කාලයකින් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් තමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන බව කථානායක කරු ජයසූරිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දන්වා ඇත. ඔහු මේ බව දන්වා ඇත්තේ ජනාධිපතිවරණයටඉදිරිපත් වෙන ලෙස එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු කණ්ඩාම්වලින් පැමිණි ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර ලෙසය.

කෙසේ වෙතත් පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ගැටුම් තීව්‍ර කරමින් අනෙක් පුද්ගලයන් කපා දමමින් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්වීමට තමා බලාපොරොත්තු නොවන බව ඔහු එහිදී කියා ඇත.

ඒ අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ පක්ෂ නායකත්වය ආරක්ෂා කිරීම පිණිස කරු ජයසූරිය මහතා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි පැතිර යන ආරංචි සත්‍යයකින් තොර බවද ඔහු කියා ඇත.■

මංජු කස්තුරිආරච්චි