මුදල් අමාත්‍යාංශය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව වෙත නිල වශයෙන් ලබා දී ඇති සීනි සඳහා අයකරනු ලබන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අඩු කිරීම පිළිබඳ වාර්තාව අනුව රජයට අහිමි වූ බදු ආදායම රුපියල් කෝටි 1595කි.
මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ 2020 ඔක්තෝබර් 13 වැනිදා නිකුත් කළ විශේෂ ගැසට් පත්‍රයකින් සීනි කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 50ක්ව තිබුණු බදු ප්‍රමාණය ශත 25 දක්වා අඩු කළ නමුත්, වෙළඳපළේ එයට සාපේක්ෂව සීනි මිල අඩු නොවීමෙන් පාරිභෝගිකයාට සහනය අහිමි වීම පිළිබඳ එම වාර්තාවේ සඳහන්ය. එම බදු අඩු කිරීමෙන් රජයට අහිමි වූ ආදායම රුපියල් කෝටි 1595කි.
බදු මුදල් අඩු කිරීමෙන් ලාභ ලැබූ ප්‍රධාන සමාගම් හයක් පවතින බව එම වාර්තාවේ සඳහන් කර තිබේ. සීනි කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 125ක් ගෙන්වූ පිරමීඩ් විල්මාර් සමාගම, කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 36ක් ගෙන්වූ  ඇම්රෝ ෂුගර්ස් සමාගම, කිලෝග්‍රම් මිලියන 27ක් ගෙන්වූ පල්ලිගොඩ ටේ්‍රඩිං සමාගම ඒ අතරින් ඉදිරියෙන් සිටී. ඊට අමතරව ග්ලෝබල් ටේ්‍රඩිං සමාගම සහ ආර්ජී බ්‍රදර්ස් සමාගම මෙම බදු වැඩි කිරීමෙන් අයුතු ලාභ ලබා ඇත.
ඒ අනුව මීට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වංචාව ලෙස මාධ්‍ය සහ දේශපාලනඥයන් විසින් හඳුන්වන ලද බැඳුම්කර ගනුදෙනු නිසා 2015-2016 කාලසීමාවේ රජයට අහිමි වූ මුදල ලෙස ඒ පිළිබඳ සිදු කරන ලද වෝහාරික විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වී ඇත්තේ රුපියල් කෝටි 660-960 අතර මුදලකි.
එම වෝහාරික විගණන වාර්තා අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමයේ බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලින් අහිමි වූ ආදායම රුපියල් කෝටි 1047කි.
මීට පෙර දකුණු ආසියාවේ ලොකුම වංචාව ලෙස හැඳින්වූ වැට් බදු වංචාවෙන් රජයට අහිමි වූ මුදල රුපියල් කෝටි 460කි.■