සිය විකාශන බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමට එරෙහිව සීඑස්එන් ආයතනය පවරා තිබූ නඩුව සමථයකට පත්කරගෙන තිබේ.

ඒ ඒ පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණයේ පැවති රිට් පෙත්සම් නඩුවේදීය. ඒ අනුව සීඑස්එන් ආයතනයේ බලපත්‍රය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙනුත් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කර තිබූ ලිපිය එම අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබේ.

ඊට අමතරව සීඑස්එන් ආයතනයේ විකාශයන් නවතා දමන මොහොතේ එම ආයතනයට ලබාදී තිබූ සංඛ්‍යාතද ඔවුන්ට ලැබෙනු ඇත.

මෙම නඩුවේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම්කර තිබුණේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය, එම අමාත්‍යාංශ ලේකම්, විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම හා එහි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාය.

නව ආණ්ඩුවේ එකී තනතුරු දරන්නන්ට මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන් සමථයකට පත්වීමටත්, සීඑස්එන් ආයතනය ඉල්ලූ සහන ලබාදීමටත් බැරිවන්නට හේතුවක් නැත. මන්ද වත්මන් ආණ්ඩුව යනු සීඑස්එන් නාලිකාවේ හිමිකරුවන්ගේ බාප්පොච්චි හා අප්පොච්චි කරන ආණ්ඩුවක් වන නිසාය.

සීඑස්එන් ආයතනය සිය බලපත්‍රය අහෝසි කිරීමට එරෙහිව පැවරූ නඩුවට අමතරව සීඑස්එන් ආයතනයට එරෙහිව කරනු ලැබූ පරීක්ෂණ හා පැවරූ නඩුද තිබුණි. ඒ මුදල් විශුද්ධිකරණය, රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිතය ආදි කරුණු සම්බන්ධයෙන්ය.

අප පුදුමයකට පත්විය යුත්තේ එම පරීක්ෂණ හා නඩු සමථයකට පත් නොවුණහොත් පමණය.