■ නිත්‍යා සෙව්වන්දි 

සිවිල් බලකායේ මගින් පවත්වන උත්සවයක් සඳහා සාමාජිකයන් 300කට අධික ප්‍රමාණයක් කළුතර සෞන්දර්ය පුහුණු පාසලට පැමිණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව උත්සව පුහුණුවීම් කටයුතුවල නිරත වීම නිසා සෞඛ්‍ය අවධානමකට ඔවුන් මුහුණ දෙන බව වාර්තා වේ. ආරක්ෂක සිවිල් බලකායේ සේවකයන්ගේ දරුවන්ට පොත් බෙදා දීමේ උත්සවයක් දැසැම්බර් 06 වෙනිදා කොළඹ ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර පෙර වසරවල්වලට වඩා මෙවර එය උත්සවශ්‍රීයෙන් පැවත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවත් එහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් කමල් ගුණරත්න පැමිණීමට නියමිත බවත් සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සාමාජිකයෙකු ප්‍රකාශ කළේය.■