පෞද්ගලික රෝහල් සහ රසායනාගාර හරහා මුදල් ගෙවා සිදුකරන සැත්කම් හා පරීක්ෂණ කිහිපයකට අදාලව උපරිම මිලක් නියම කරමින් පෞද්ගලික රෝහල් නියාමනය සඳහා නීතිරිති නුදුරේදීම හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අනිල් ජාසිංහ අනිද්දාට පැවසීය.

ඒ අනුව පෞද්ගලික රෝහල්වලින් සිදුකරනු ලබන ලේ පරීක්ෂා, මුත‍්‍ර පරීක්ෂා, එම්ආර්අයි පරීක්ෂා ඇතුළු පරීක්ෂණ රැුසකට මිල නියාමනයක් හඳුන්වා දෙනු ලබන අතර රෝගීන්ට දරාගත නොහැකි තරම් අධික මිලක් අයකිරීම වැළැක්වීම එහි අරමුණ වී ඇත. පෞද්ගලික අංශයෙන් වැඩි වශයෙන් සිදුකරන සැත්කම් කිහිපයකට අදාලවද එලෙස පාලන මිලක් නියම කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් එම නියාමන නීතිරීති සකස් කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත්, හැකි ඉක්මනින් නීතිරීති සකස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා අනිද්දාට පැවසීය.