අත්අඩංගුවට ගත්  සැකකරුවන් 7ක් ආයුධ පෙන්වීමට රැගෙන ගොස් පැනයාමට උත්සහ කරන බව පවසමින් වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති බව සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුවේ සභාපති නීතිඥ සේනක පෙරේරා මහතා අනිද්දාට පැවසීය.

පසුගිය මාස කිහිපයක කාලයක් පුරාවටම සැකපිට අත්අඩංගුවට ගනු ලබන සැකකරුවන් මෙසේ ඝාතනය වී ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ලිපියක් ජනාධිපතිවරයාට යවන බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

මේ ආකාරයෙන්ම 2015 වර්ෂයට පෙරත්  ආයුධ පෙන්වීම ගොස් සැකකරුවන් අමානුෂික ආකාරයෙන් ඝාතනය වී ඇති බවත් මේ ආකාරයේ ඝාතන නැවැත්විය යුතු බවත් ඒ මහතා කීය.■