ළමා අපයෝජන, ස්ත්‍රී දූෂණ, මංකොල්ලකෑම් සහ මහාමාර්ගයේ සිදුකරන අමානුෂික පහරදීම් ආදි වැරදි සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගන්නා සැකකරුවන්ගේ ඡායාරූප මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කිරීමට මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර පොලිසියට කළ නියමය අනුව නිකුත් කෙරෙන ඡායාරූප තමන් කර්තෘත්වය දරන පුවත්පත්වල පළ නොකිරීමට ශ්‍රී ලංකා කර්තෘ සංසදය තීරණය කරයි.
පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින්නේ සැකකරුවෙකු මිස වරදකරුවෙකු නොවන අතර, අධිකරණයකින් වරදකරුවකු බවට තීරණය කරන තෙක් සැකකරුට නිර්දෝෂිභාවය පිළිබඳ පූර්ව නිගමනයේ ආරක්‍ෂාව ලැබිය යුතු බව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡෙදයේ දැක්වෙන බැවින් සැකකරුවන්ගේ ඡායාරූප මාධ්‍ය මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ එම මූලික අයිතිවාසිකම මෙන්ම, ශ්‍රී ලංකා කර්තෘ සංසදයේ ආචාර ධර්මද කඩවන බවට කර්තෘ සංසදයේ විශේෂ මහා සභා රැස්වීමේදී තීරණය කරන ලදි.
සභාපති සිරි රණසිංහ හා ලේකම් සිසිර පරණතන්ත්‍රී මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙසැම්බර් 23 වැනිදා රැස්වූ කර්තෘ සංසදය මේ තීරණයට එළඹියේය.■