සිය ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීමට අදාලව මාධ්‍ය විසින් දෙවැනි වර ප‍්‍රසිද්ධියට පත්කර ඇති ‘පුරවැසිභාවය අත්හැරීමේ සහතිකය’ සත්‍ය සහතිකය බව හිටපු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප‍්‍රකාශ කර තිබේ.

මීට පෙරද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලැබුණු පුරවැසිභාවය අත්හැරීමේ සහතිකය යැයි සඳහන් කරමින් ලියැවිල්ලක් සංසරණය වී තිබුණු අතර එය ව්‍යාජ එකක් බව මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි. දෙවැනි ලියැවිල්ල මාධ්‍යවලින් ප‍්‍රසිද්ධ කර තිබුණේ ඉන් පසුවය.

එම දෙවැනි සහතිකයට අනුව 2019 මැයි 03 වැනිදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පුරවැසිභාවය අත්හැරීමේ ඉල්ලීම ඇමෙරිකානු රජය පිළිගත් බව සඳහන් වෙයි. ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරී පිලිප් වී වැන්හෝන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගැනීම බාරගනිමින් ඔහුගේ දිවුරුම බාරගෙන තිබේ.

තමන් ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගනිමින් නව ගුවන් බලපත‍්‍රයක් ලබාගත් බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මීට පෙර ප‍්‍රකාශ කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ආගමන විගමන පාලක ජෙනරාල්වරයා ප‍්‍රකාශ කර තිබුණේ එම ගුවන් බලපත‍්‍රය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය අත්හැරීමට අදාල කරුණක් නොවන බවයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කරගත් බව තවමත් දැනුම් දී නොමැති බව ආගමන විගමන පාලකවරයා ප‍්‍රකාශ කර තිබේ.x

අනුරංග ජයසිංහ