කොවිඞ්-19 වසංගත තත්වය හමුවේ රැකියා සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ බරපතළ අවදානමක් මතුවී ඇති තත්වය තුළ සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියක් ඇතිකරන ලෙස ලංකා වෙළඳ කාර්මික හා පොදු කම්කරු සංගමය (සීඑම්යූ) ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇත.

එවැනි සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියක නියමයන් හා කොන්දේසි ජාත්‍යන්තර කම්කරු සම්මේලනයේ සහ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ලේකම් මණ්ඩලයේ විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් මත සකස් කළ හැකි බවද සීඑම්යූ ජනාධිපතිවරයාට යැවූ ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.

කොවිඞ්-19 වසංගත තත්වය තුළ රටේ රැකියා විරහිත ජනතාවට මෙන්ම, හදිසියේම රැකියාව හෝ ජීවනෝපාය අහිමිවූ ජනතාවට අවබෝධවූයේ සමාජ ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා සැලසුම් සහගත සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයක අවශ්‍යතාවක් පවතින බව යැයි එහි අවධාරණය කර තිබේ.

වැටුපෙන් සීයට 50ක් හෝ රුපියල් 14,500කට වඩා වැඩි මුදලක් මැයි හා ජුනි මාසවලට ගෙවන ලෙස හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනය වෘත්තීය සමිති සේවායෝජකයන් හා රජය යන පාර්ශ්ව නියෝජනය කළ කාර්යසාධක බලකායේදී එකඟවුවද එය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමද සමාජ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාව මතු කළ බව එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් පෙන්වාදී ඇත.

එම ලිපියේ පිටපත් අගමැති, කම්කරු කොමසාරිස්, සියලුම දේශපාලන පක්ෂ, වෘත්තීය සමිති, ජාතික කම්කරු උපදේශක සභා සාමාජිකයන්ට හා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සම්මේලනයටත් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ලේකම් සම්මේලනයටත් යොමුකර තිබේ.

ඉඳුවර බණ්ඩාර