පළාත් සභා මැතිවරණයට අදාළ සීමා නිර්ණය වාර්තාව අගෝස්තු 24 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගැනීමට නොහැකි වුවහොත් ඒ සඳහා ඇති විකල්පය වන්නේ කථානායකවරයා විසින් එම වාර්තාව සමාලෝචනය කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත්කිරීම බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශපි‍්‍රය පවසයි.

අග‍‍්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප‍‍්‍රධානත්වයෙන් යුත් එම කමිටුව පස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විය යුතු බවත් මාස දෙකක කාලයකදී සීමා නිර්ණය වාර්තාව සමාලෝචනය කර එම කමිටුව සිය වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට බාරදිය යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයා එම වාර්තාව ගැසට් මඟින් ප‍‍්‍රකාශයට පත්කිරීමෙන් පසු එම වාර්තාව ගපදනම් කරගෙන පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බවත් දේශපි‍්‍රය මහතා පවසයි.
එමෙන්ම පළාත් සභා මැතිවරණ පනතේ සිදුවිය යුතු සංශෝධනද එම කාලයේදී සකස්විය යුතු බව දේශපි‍්‍රය මහතාගේ අදහසයි.
ඔහු වැඩිදුරටත් ප‍‍්‍රකාශ කරන්නේ 2018 වර්ෂයට අදාළ ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය අනුව එළඹෙන වසරේ ජනවාරි මාසයේදී දැනට විසිරී ඇති හා ඉදිරියේදී විසිරීමට නියමිත පළාත් සභා හයක ඡන්දය එක්වර පැවැත්විය හැකි බවයි.

එළඹෙන වසරේ මාර්තු මාසයේදී බස්නාහිර දකුණ පළාත් සභාවල නිල කාලය අවසන් වන අතර ඌව පළාත් සභාවේ නිලකාලය අවසන් වන්නේ 2019 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේදීය.