ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සඳහා කරන ලද නියමයට අභියෝග කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ විභාග වීමට නියමිත මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් විභාග කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සියලුම විනිශ්චයකාරවරුන්ගෙන් සමන්විත සම්පූර්ණ විනිශ්චයාසනයක් ඉල්ලා නීතිපතිවරයා විසින් මෝසමක් ගොනු කරනු ලැබ ඇත.

නොවැම්බර් 19 වැනි දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කර ඇති මෙම මෝසම මගින් නීතිපතිවරයා ඉල්ලා සිටින්නේ, මෙම නඩුවලදී පැනනගින කාරණා මහජන හා පොදු වැදගත්කමක් දරන ඒවා වන නිසාත්, ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යයට අදාළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විධිවිධාන ගැන එහිදී අර්ථ නිරූපණය කරන්නට සිදුවන නිසාත්, ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ කොටස් වන ජනාධිපතිවරයා විසින් භාවිත කෙරෙන විධායක බලය ගැන, ඡන්ද බලය ගැන හා මූලික අයිතිවාසිකම්

ගැන සාකච්ඡා කෙරෙන නිසාත්, මෙලෙස පූර්ණ විනිශ්චය සභාවක් පත්කරන ලෙසය.
නීතිපතිවරයා මේ පෙත්සම් විභාගයට සහභාගි වන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ නීතිඥවරයා හැටියටය.
නීතිපතිවරයා සම්පූර්ණ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් ඉල්ලා සිටියත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මේ වන විට සිටින්නේ විනිශ්චයකාරවරුන් 11 දෙනකු වෙනුවට විනිශ්චයකාරවරුන් 9 දෙනකු පමණි. ඉතිරි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ධුර දෙක පූරණය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් විනිසුරුවරුන් දෙදෙනකුගේ නම් අනුමත කරනු ලැබ ඇතත්, සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා එම විනිසුරු පත්කිරීම් දෙක මේ වන තෙක් කර නැත.

නඩුවේ මුල් වාරණ නියෝගය නිකුත් කළ පසු, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ පෙත්සම් විභාගය සඳහා තමන් තිදනෙකුට වැඩි විනිසුරු මඬුල්ලක් ඉල්ලා සිටින බවයි. එනම් විනිසුරුවරුන් 5කගෙන් හෝ 7කගෙන් සමන්විත මඬුල්ලකි. එහෙත්, නීතිපතිවරයා ඊටත් ඔබ්බට ගොස් ඉල්ලා ඇත්තේ සියලු විනිසුරුවරුන්ගෙන් යුක්ත මණ්ඩලයකි.

ජනාධිපතිවරයාගේ නීති විරෝධී විසුරුවා හැරීමේ නියෝගයට එරෙහි මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම්, දෙසැම්බර් 4,5,6 දිනවල විභාගයට ගැනීමට නියමිතය.

අරුණ ජයවර්ධන