සමගි ජන බලවේගයේ යෝජිත විධායක සභාවට එහි පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවේ කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කොට, දින තුනක් ඇතුළත අදහස් ඉදිරිපත් කරන ලෙස එහි නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ඉල්ලා ඇත.

එම විධායක සභාව සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සමන්විත වේ.

දෙසැම්බර් 01 වැනිදා පැවති එම බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ රැස්වීමේදී එම කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර දෙසැම්බර් 04 වැනිදා වන විට ඒ පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  යෝජිත පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව අනුව අවුරුද්දකට වතාවක් පක්ෂ සම්මේලනයක් පැවැත්විය යුතු අතර එම පක්ෂ සම්මේලනයේදී වාර්ෂිකව පක්ෂ නායකයා තෝරාගත යුතුය. එම නායකයාට අභිමතය පරිදි තමන් සමඟ එදිනෙදා කටයුතු කිරීමට නිලධාරී කණ්ඩායමක් පත් කරගත හැකිය.

කෙසේ වෙතත් පක්ෂයේ තීන්දු ගන්නා ප්‍රධාන ආයතනය විධායක සභාව වේ. එම විධායක සභාව, තරුණ සංවිධානය ඇතුළු පක්ෂයේ අනෙකුත් ව්‍යූහයන්ට නිලධාරීන් පත් කිරීමේදී ඡන්දයෙන් පත් කරන අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තිබුණු ආකාරයට නායකයාට තනතුරු පත් කිරීමේ හැකියාව සමගි ජන බලවේගයේ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කරන බවය.

අනිද්දා සමඟ අදහස් දැක් වූ සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ප්‍රකාශ කළේ දෙසැම්බර් 01, 02 සහ 03 දිනවල සමගි ජන බලවේගයේ ලේකම් රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර සහ තිස්ස අත්තනායකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී මන්ත්‍රීවරුන් රැස්ව ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ බවය. මන්ත්‍රීවරුන්ට ස්වාධීන තීන්දුවක් ගැනීමට ඉඩ දීම සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එම සාකච්ඡාවලට සහභාගී නොවූ බව එම මන්ත්‍රීවරයා කීය.

නීතිඥ තිසත් විජේගුණවර්ධන, නීතිඥ සුරේන් ප්‍රනාන්දු සහ නීතිඥ ෆර්මාන් කාසිම් එම ව්‍යවස්ථාව කෙටුම්පත් කර ඇත.■