විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ තමාගේ පාලන කාලයේ සිටි බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් වර්ණනා කළද මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල වූ කොළඹ ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේ ආරක්ෂක කටයුතු භාර ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කර ඇත්තේ කපිල හෙන්දාවිතාරණ මහතා බව වාර්තා වේ.


කපිල හෙන්දාවිතාරණ යනු රාජපක්ෂ පාලන කාලයේදී ජාතික බුද්ධි අංශයේ ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කළ පුද්ගලයාය. ප්‍රහාරයෙන් පසු ෂැංග්‍රිලා හෝටලය මේ වනතෙක් වසා දමා ඇති අතර ප්‍රහාරයට ලක්වූ සිනමන් ග්‍රෑන්ඞ් සහ කිංග්ස්බරි යන හෝටල් මේ වන විට විවෘතව පවතී. ■