ජාතික ආණ්ඩුවක් පිළිබඳ යෝජනාව පෙබරවාරි 07 වැනිදා විවාදයට නොගත්තේ ශ්‍රීලනිප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ජාතික ආණ්ඩුවට එක්වීමට හා එම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදීමට කැමැත්තක් නොදැක්වීම නිසා බව වාර්තා වෙයි.
දැනට එක්සත් ජාතික පෙරමුණට සහාය පළකරන බව ප්‍රකාශ කර ඇති එජනිස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතරව තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපදෙනෙකු එජාපයට සහාය පළකරනු ඇතැයි එජාපය විසින් තක්සේරු කර තිබුණු බව එජාප ප්‍රබලයෙක් අනිද්දා සමඟ කීය.
සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල විසින් ජනවාරි 31 වැනිදා පර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයා වෙත එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් තවත් පක්ෂ හා එක්ව ජාතික ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරන බව සඳහන් යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එය ජනවාරි 07 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්තකයේ සඳහන් කර තිබුණි.
එම යෝජනාවට සහයෝගය නොදක්වන බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය විසින් ප්‍රකාශ කර තිබුණි. ඒ අනුව එම යෝජනාවට පාර්ලිමේන්තුවේ සරල බහුතරයක අනුමැතිය ලබාගැනීමට නම් දැනටමත් ආණ්ඩුවට සහාය පළකරන බව ප්‍රකාශ කර ඇති මන්ත්‍රීවරුන්ට අමතරව තවත් මන්ත්‍රීවරුන් 4 දෙනෙකුගේ අඩුවක් තිබී ඇත.
ජාතික ආණ්ඩුව පිළිබඳ විවාදය මීළඟ පාර්ලිමේන්තු සතියේදී පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන බව සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර තිබේ.■