වත්මන් ආණ්ඩුවෙන් ස්වාධීන දේශපාලන බලවේගයක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම සඳහා ආර්ථික, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රශ්න පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා කමිටු පත් කිරීමට දෙසැම්බර් 30 වැනිදා පැවති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමේදී තීන්දු කර ඇත.
දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය, වෘත්තිය සමිති ක්ෂේත්‍රය, ආර්ථික ක්ෂේත්‍රය ආදි විවිධ ක්ෂේත්‍ර වෙනුවෙන් වෙන වෙනම කමිටු පත් කිරීමට නියමිතය. එම කමිටු සඳහා මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජිකයන් පත් කිරීමට නියමිතය. පාර්ලිමේන්තුවේදී සහ මාධ්‍ය හරහා එම සාමාන්‍ය මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන හඬ නගමින්, වෙනම අනන්‍යතාවක් ගොඩනගාගැනීමට ශ්‍රීලනිපය බලාපොරොත්තු වේ.
වෙනත් පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා මාලාවක් පැවැත්විය යුතු බවත් එහිදී එකඟ වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සහ ශ්‍රීලනිපය සාකච්ඡා කිරීමට මේ වන විටත් එකඟ වී තිබෙන අතර, එම සාකච්ඡා සඳහා ඉක්මනින් දිනයක් යොදාගත යුතු බව එකඟ වී තිබේ.
පක්ෂයට නව ආසන සංවිධායකවරුන් හා දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරුන් පත්කරන්නටද එකඟ වී තිබේ. ඉක්මනින්ම මධ්‍යම කාරක සභාව කැඳවා එම ප්‍රගතිය ගැන සාකච්ඡා කරන බවත් එකඟ වී ඇත.■