■ අනුරංග ජයසිංහ

ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය වෙනුවෙන් තනිවම තරග කිරීමට සිදු වනු ඇතැයි උපකල්පනය කරමින් ශ්‍රීලනිපය සෑම ආසනයක් සඳහාම සම්පූර්ණ නාමයෝජනා ලැයිස්තු සකස් කිරීමට තීන්දු කළ බව අනිද්දා වෙත අදහස් දැක්වූ ශ්‍රීලනිප මධ්‍යම කාරක සභිකයෙක් කීය.
ශ්‍රීලනිපයේ නව නිලධාරීන් පත් කිරීමෙන් පසු, නාමයෝජනා කැඳවීම ඇරඹූ බවත් ඔහු කීය. මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට කැමති සාමාජිකයන් මෙන්ම සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්, විද්වතුන්, කලාකරුවන් සහ වෘත්තිකයන්ට නාමයෝජනා සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ආරාධනා කර ඇතැයි ඔහු පැහැදිලි කළේය. මේ වන විට අයදුම්පත් ලැබෙන බවත්, ඉදිරියේදී නාමයෝජනා කමිටුවක් පත් කර අපේක්ෂක ලැයිස්තු සකසන බවත් ඔහු කීය.
ශ්‍රීලනිපය තනිව මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවාද නැද්ද යන්න තීන්දු කර  නැති බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කළේය. ඉදිරි දේශපාලන වටපිටාව සලකා බලා මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන ආකාරය පසුව තීන්දු වෙන නමුත්, ශ්‍රීලනිපයට තිබෙන කුඩම්මාගේ සැලකිලි නිසා තනිව ඉදිරිපත් වීමට සිදු වුණොත් එයට සූදානම් වෙන බවද ඔහු කීය.
ඊට අමතරව ශ්‍රීලනිපය සමඟ හවුලේ නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට කැමති ආණ්ඩුවේ අනෙකුත් පක්ෂවල සාමාජිකයන් සහ සංවිධානවල සාමාජිකයන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බවද ඔහු කීය.■