■ ප්‍රියන්ජිත් ආලෝකබණ්ඩාර

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂින්ද්‍ර රාජපක්ෂගේ ලේකම්වරයෙකු තම රාජකාරියට බාධා කරමින් තර්ජනය කරන බව සඳහන් කරමින් මොනරාගල දිසා වන නිලධාරී ඩී.එම්.බී.එම්. බණ්ඩාර දෙසැම්බර් 23 වන දා මොනරාගල පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබේ.

දිසා වන නිලධාරීවරයාට මෙසේ තර්ජනය කර තිබෙන්නේ ධම්මික විතානගේ නම් සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයාය.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම් එළි කිරීමට එරෙහිව පොලිසියේ පැමිණිලි කිරීම, අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම නවත්වන්නැයි බල කරමින් දිසා වන නිලධාරීවරයාට තර්ජනය කර තිබේ.■