රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ නිලවරණයට ඉදිරිපත් වූ වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර තමාගේ නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට එරෙහිව මැයි 31 වැනිදා අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

සභාපති අනුරුද්ධ පාදෙණිය ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමට ප්‍රතිවාදීව එම සංගමයේ සභාපතිධුරයට ඉදිරිපත්ව සිටි වෛද්‍ය බණ්ඩාරට එම සංගමයේ මැතිවරණ කමිටුවේ සභාපති වෛද්‍ය මෛත්‍රී චන්ද්‍රරත්න මැයි 28 දිනැතිව ලිපියක් යොමු කරමින් නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව දැනුම් දී ඇත.

සභාපතිධුරය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති නාමයෝජනා පත්‍රයෙහි සම්පූර්ණ නම සඳහන් නොකිරීම සහ සාමාජික අංකය සඳහන් කිරීමේදී ඇති වූ දෝෂයක් නිසා නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව එම ලිපියේ සඳහන්ය.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ නිලවරණය පවත්වන්නේ ස්වාධීන බාහිර පාර්ශ්වයක් නොවන අතර සංගමයේම මැතිවරණ කමිටුව නම් කමිටුවක් මගින්ය. එම මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය සාධාරණ නොවන බව පවසමින් මීට පෙර වසර කිහිපයකදීම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයන් විරෝධය දක්වා තිබුණි.■