■ පවිත්‍රා රූපසිංහ

සෞඛ්‍ය සේවාවේ වෛද්‍ය නොවන කාර්ය මණ්ඩල සඳහා රුපියල් 7500.00 ක විශේෂ දීමනාවක් ජූනි මස සිට අගෝස්තු මාසය දක්වා මාස තුනක කාලයක් ලබා දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී ඇත.

අද (ජුනි 15) දින සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වෛද්‍ය නොවන වෘත්තීය සමිති සමඟ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය අමාත්‍යාංශයෙදී පැවැත්වූ සාකච්ඡාවේදී මෙම තීරණය දැනුම් දී ඇත.

ආදේශක සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ස්ථිර කිරීම මේ වන විට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර ඇති බව හා එම නිරීක්ෂණ එළැඹෙන සඳුදා පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කරන බව එහිදී වැඩිදුරටත් දැනුම් දී ඇත.

සෞඛ්‍ය සේවයේ වෛද්‍යවරුන්ට පමණක් කොවිඩ් තත්වය හේතුවෙන් සේවය කිරීම වෙනුවෙන් විශේෂ දීමනාවක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය පසුගිය සතියේ අනුමැතිය දුන් අතර ඊට එරෙහිව අනෙකුත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල විරෝධතාවල නිරත විය. අනෙකුත් සේවාවන්ටත් විශේෂ දීමනාවක් නොදුනහොත් ඉදිරියේදී දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද එම සේවාවන්ට අයත් වෘත්තීය සමිති නිවේදනය කර තිබුණි.