රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ බලපෑම මත වෛද්‍යවරුන් 1500 කට පමණ මේ වන විට බලහත්කාරයෙන් ස්ථාන මාරු ලබා දී ඇති බව අප්‍රේල් 04 වන දින කිරුළ පාරේ ශ්‍ර්‍රීි ලංකා පුවත්පත් ආයතනයෙහි පැවැති  මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී  රජයේ වෛද්‍ය සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන පවසා ඇත.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයට හිතවත්කමක් නොමැති  වෛද්‍යවරුන්ට  මෙසේ දුෂ්කර පළාත්වලට බලහත්කාර මාරුවීම් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් දෙමෝදර දිසා රෝහල මැදින් මාර්ගයක් ඉදිකිරීම හා ඒ පිළිබඳව ගැටලුවේදී ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක ක්‍රියා කළ ආකාරයට විරෝධය පළ කරමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනය හුදෙක් පෞද්ගලික ආරවුලක් අරමුණු කර ගනිමින් ආරම්භ කර ඇති වර්ජනයක් බවත් එම ක්‍රියාවෙන් මහජනතාව අපහසුතාවට පත් වී ඇති බවත් ඔහු පවසා ඇත.

හංසි මානවඩු