කොරෝනා වසංගතය කම්කරුවා මතට ව්‍යසනයක් ලෙස පතිත කිරීමට පාලකයින් උත්සාහ ගන්නා බවත්, එයට එරෙහි විය යුතු බවත් තේමා කරගනිමින් වෘත්තිය සමිති 24කින් සමන්විත පොදු දේපළ හා මානව හිමිකම් සුරැකීමේ මධ්‍යස්ථානය මැයි දින සැමරුම සයිබර් අවකාශයේ සැලසීමට කටයුතු යෙදා ඇත.


මැයි දිනයට අදාල යෝජනා 37ක් එහිදී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ කෙටි අදහස් දැක්වීම් විකාශය කිරීමට නියමිතය.


මෙම මැයි දින සැමරුමට සහභාගී වීම සඳහා https://www.facebook.com/emayday2020/ වෙබ් ලිපිනය වෙත පිවිසිය හැකිය.


පොදු දේපල හා මානව හිමිකම් සුරැකීමේ මධ්‍යස්ථානයේ සාමාජික සංවිධාන මෙසේය.
ලංකා බැංකු සේවක සංගමය, ලංකා වෙළඳ, කාර්මික හා පොදු කම්කරු සංගමය, ලංකා වතු සේවා සංගමය, එක්සත් කම්කරු සම්මේලනය, තැපැල් හා විදුලි සංදේශ නිලධාරීන්ගේ සංගමය, ලංකා ගුරු සංගමය, තොරතුරු හා විදුලි සංදේශ සියලූ සේවක සංගමය, ස්වාධීන තටාක සේවක සංගමය, මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය, ශ‍්‍රී ලංකා වෘත්තීය ජනමාධ්‍ය වේදීන්ගේ සංගමය, එක්සත් පොදු සේවක සංගමය, රජයේ මුද්‍රණ ශිල්පීන්ගේ සංගමය, දුම්රිය ශේණිගත වෘත්තීය සමිති එකමුතුව, ආහාර, බීම සහ දුම්කොළ කර්මාන්ත සේවක සමිතිය, කාන්තා කම්කරු සහයෝගිතා සංගමය, වාණිජ හා කාර්මික සේවක සංගමය, රක්ෂණ සේවක සංගමය, සමස්ත ලංකා විදුලි සංදේශ සේවක සංගමය, ටෙලිකොම් ඉංජිනේරුමය ඩිප්ලෝමාධාරීන්ගේ සංගමය, ආණ්ඩුවේ එක්සත් කම්කරු සම්මේලනය, ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප‍්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය, ජාතික ධීවර සහයෝගීතා ව්‍යාපාරය, ජාතික ධීවර වෘත්තිය සංගමය,සමස්ත ලංකා ධිවර ජනතා වෘත්තීය සංගමය.

අනුරංග ජයසිංහ