විසිවැනි සංශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය ලබාදෙන සමගි ජන බලවේගයෙන් තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මන්ත්‍රීධුර අහෝසි කිරීමට කටයුතු කරන බව සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන ලේකම් රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර පවසයි.

සමගි ජන බලවේගය දේශපාලන පක්ෂයක් ලෙස 20 වැනි සංශෝධනයට නිල වශයෙන් විරුද්ධ බවත්, එම සංශෝධනයට පක්ෂව යම් මන්ත්‍රීවරයෙකු ඡන්දය ලබාදීමට කටයුතු කළොත්     ඒ පිළිබඳ විනය පියවර ගන්නා බවත් ඔහු කීය. විනය පියවර ගැනීමෙන් පසු මන්ත්‍රීධුරය අහෝසි කිරීමේ හැකියාව පවතින බව ඔහු පැහැදිලි කළේය.

ආණ්ඩුවේ ඇතැම් නායකයන් සමගි ජන බලවේගයේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය විසිවැනි සංශෝධනයට ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරමින් සිටින බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

මීට අමතරව විසිවැනි සංශෝධනයට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය ලබාගැනීම වෙනුවෙන් මුදල් විශාල වශයෙන් ලබාදීමේ සූදානමක් ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රකාශයක් කර තිබුණි.■