වෛද්‍ය සාෆි සියාබ්දීන් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කරගෙන යනු ලබන පරීක්ෂණයට ඉඩදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පත්කළ විශේෂඥ කමිටුව ක‍්‍රියාත්මක නොකර සිටීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න ඇතුළු ඉහළ නිලධාරීන් පිරිසක් තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

වෛද්‍ය සාෆි සියාබ්දීන් තමන් වඳ කර ඇති බවට පැමිණිලි කර ඇති මව්වරුන් 943ක් අතරින් මව්වරුන් 500කට අධික පිරිසකගෙන්ද, කුරුණෑගල රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා ඇතුළු වෛද්‍යවරුන් 20කගෙන්, ප‍්‍රසව හා නාරි විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 06කගෙන්, කුරුණෑගල රෝහලේ හෙදියන් 69කගෙන් හා රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ  18 දෙනෙකුගෙන්ද  අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ වන විට ප‍්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇත. අධිකරණ වෛද්‍යවරුන්ගේ කමිටුවක් මගින් වෛද්‍ය සාෆි සියාබ්දීන් තමන්  වඳභාවයට පත් කර ඇතැයි  පැමිණිලි කර ඇති  මව්වරුන්  විද්‍යාත්මකව පරික්ෂා කර බැලීමට ඉදිරියේදී කටයුතු සුදානම් කර ඇති බවත් වාර්තා වේ. x