ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පිළිබඳ විවාදයේදී විපක්ෂයට ලබාදෙන සීයට හැටක කාලසීමාව සීයට හතළිහ දක්වා අඩු කොට ආණ්ඩු පක්ෂයට සීයට හැටක කාලයක් ලබාදීම සඳහා කථානායක මහින්ද යාපා ගෙන ඇති තීන්දුවට විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයන් විරෝධය පළ කර ඇත.

අගෝස්තු 21 වැනිදා එම විවාදය පැවැත්වීමට නියමිතය.

අගෝස්තු 20 වැනිදා පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එම විරෝධය පළකිරීම සිදුකර ඇත. එහිදී විපක්ෂයේ නියෝජිතයන් කියා ඇත්තේ කථානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුව රැස් වූ පළමු දිනයේදීම මෙතෙක් පැවති සම්ප්‍රදාය කඩ කර ඇති බවය. පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි පිරිසක් ආණ්ඩු පක්ෂයේ වන නිසා ඔවුන්ට සීයට හැටක කාලයක් ලබාදිය යුතු බව එහිදී මතු වී ඇති තර්කයය.

එම විවාදයට විපක්ෂයේ නියෝජිතයන් දින දෙකක් ඉල්ලා ඇතත්, එය ලබාදීමටද ආණ්ඩු පක්ෂය එකඟ වී නොමැත. ඒ වෙනුවට එක් දිනක් ලබාදෙන බව ප්‍රකාශ කර ඇත.■

ඉඳුවර බණ්ඩාර