විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ කැමැත්ත පළ කර ඇතැයි පළවූ මාධ්‍ය වාර්තා නිසා කලබලයට පත්වී ඇති ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පෙබරවාරි 23 වැනිදා එජාපයේ ප්‍රබල නායකයෙකු සමඟ තමන්ගේ අනාගතය ගැන සාකච්ඡා කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කළහොත් නාමික ජනාධිපති ධුරයට හිමිවිය යුතු බලතල ගැනත්, තමන් එම නාමික ජනාධිපති ධුරයට පත්කිරීමට එකඟතාවක් ඇති කරගැනීම ගැනත් එහිදී සාකච්ඡා කර තිබේ.

මේ අතර, විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා, රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායකවරයා අතර එකඟතාවක් ඇතැයි මාධ්‍යවලින් පළකරන ලද වාර්තාවලට පදනමක් නොමැති බව වැඩිදුරටත් වාර්තාවෙයි. එම නායකයන් තිදෙනා මුණගැසී මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ බවට පළවෙන වාර්තාද අසත්‍යයක් බව එම නායකයන්ට සමීප ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරයි.

මෙම වාර්තා පදනම් වී ඇත්තේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට තමන් එකඟ බවට මහින්ද රාජපක්ෂ ඉන්දියාවේ හින්දු පුවත්පතට කළ ප්‍රකාශයක් හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයන් අතර සාකච්ඡාවකදී මහින්ද රාජපක්ෂ කළ ප්‍රකාශයක් මත බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි.