වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුර තුළ සිටින නාවික හමුදා සාමාජිකයන් අතර රෝගය පැතිරෙන ආකාරය නිශ්චිතව හඳුනාගත නොහැකි බවත්, සමාජ සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන ආකාරයට නාවික හමුදා සෙබළුන් අතර රෝගය පැතිර ගොස් තිබෙන බවත් වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධාන වසංගත රෝග විද්‍යාඥ සුදත් සමරවීර පැවසීය.

එම නිසා ඉදිරියේදීත් එම කඳවුරෙන් රෝගීන් හමුවීමේ ඉඩක් පවතින බව ඔහු කීය. මේ වන විට එම කඳවුරේ රෝගය වැළඳී සුව වූ අය, අලුතින් රෝගය වැළඳුණු අය, රෝගය වැළඳී දින ගණනක් ගතවූ අය ආදි වශයෙන් විවිධ මට්ටම්වල පුද්ගලයන් සිටිය හැකි බව ඔහු කීය.

රෝගය පැතිරීම නව රෝගීන් හමුවීම හැකි තරම් වැළැක්වීම සඳහා කඳවුර තුළ හැකි තරම් එකිනෙකා නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති බව ඔහු කීය. කෙසේ වෙතත් ඉහත තත්වය කඳවුර අභ්‍යන්තරයේ පවතින තත්වයක් බවත් කඳවුරෙන් පිටට රෝගය පැතිරීමට ඉඩ නොදී පාලනය කළ හැකි බවත් ඔහු කීවේය.